Hjem / Tjenester / Verdi- og lånetakst

Verdi- og lånetakst

Verdi- og lånetakst benyttes primært i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av eksisterende lån hvor eiendommen stilles som sikkerhet.

Denne taksten vil angi en beregnet verdi på eiendommen – bygningsmassen og tomten.

Det er mange faktorer som spiller inn ved denne beregningen; areal, eiendommens beliggenhet, bygningsmassens tilstand, materialvalg, utforming, utsikt og solforhold for å nevne noen.

Andre vanlige bruksområder er ved omsetning av eiendommen, eller ved arv eller skifte.

En verdi- og lånetakst kan også benyttes som dokumentasjon overfor likningsmyndighetene for å få justert likningsverdien på eiendommen din.

Verdi- og lånetakst inneholder en beskrivelse av eiendommen, hvem som er eier / hjemmelshaver, generelle opplysninger, beskrivelse av nærområde, opplysninger om reguleringsmessige forhold, opplysninger fra grunnboken, angivelse av arealer og romdisponering, tekniske beskrivelser, m.m.

Det blir beregnet en teknisk verdi, en markedsverdi og en låneverdi.

Selgers egenerklæring er en del av vurderingsgrunnlaget for verdi- og lånetaksten.

Priser for verdi- og lånetakst:

Leiligheter kr. 5 000,-
Eneboliger kr. 6 000,-