Hjem / Tjenester / Hjelp i tvistesaker

Hjelp i tvistesaker

Hjelp i tvistesaker handler om å få bistand fra en profesjonell byggmester og BMTF takstmann.

Enten det alt har oppstått en tvist, eller en ser at det kan oppstå en tvist i forbindelse med en eiendomsoverdragelse, en oppdragsavtale, en byggekontrakt m.m. – kan bistand fra BMTF takstmann være nyttig og økonomisk.

En dyktig takstmann kan bringe klarhet i situasjonen slik at en får ett riktig vurderingsgrunnlag av faktiske forhold, hva en bør foreta seg videre i prosessen og hvordan en bør gå frem.

Hjelp i tvistesaker utføres som timearbeid med tillegg av forbruk.

Timepris for hjelp i tvistesaker: kr. 1 950,-