Hjem / Tjenester / Skadetaksering

Skadetaksering

Skadetaksering er som utgangspunkt en faglig vurdering som har til hensikt å avdekke hva som er skadet, og omfanget av skaden.

Skaden kan være oppdaget, og oppgaven videre blir da å kartlegge omfanget av skaden.

Andre ganger kan det være usikkert om der foreligger en skade. Oppgaven kan være å finne ut hvorvidt noe er bygget i henhold til gjeldende lover, regler eller kutymer – i motsatt fall vil avviket mellom hvordan noe er bygget målt opp mot hvordan det skulle ha vært bygget være ”skaden”.

Skaden kan også være potensiell, en mistenker at der kan være en skade, kanskje fordi en har sett sekundære tegn på dette. Da kan oppgaven være å avdekke om det foreligger en skade eller ikke.

Etter at skaden er konstatert, blir neste oppgave å kartlegge omfanget av skaden.

Hva er skadet, og hvor mye skadet er bygningsdelen.

For å kunne angi en hensiktsmessig reparasjon av skaden, må en vite årsaken til at skaden oppsto. Noen ganger fremstår dette direkte, andre ganger må dette undersøkes og kartlegges.

Når en har klarlagt hva skaden består av og hvordan den oppsto, først da kan en vurdere hva som er hensiktsmessig reparasjon, og hvor mye dette vil koste.

Noen ganger må en også leie spesialister på forskjellige områder for å kunne gi en riktig vurdering. Ett eksempel kan være en elektriker.

Skadetaksering utføres som timearbeid med tillegg av forbruk.

Timepris for skadetaksering kr. 1 950,-