Hjem / Tjenester / Eierskifterapport

Eierskifterapport

En eierskifterapport er en enkel men grundig tilstandsrapport hvor det legges vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved ett eierskifte.

Eierskifterapport er en av flere tilstandsrapporter basert på Norsk Standard NS 3600, som tilbys i forbindelse med salg av bolig. Den retter søkelyset på de bygningsdeler hvor det erfaringsmessig oppstår en del konflikter mellom kjøper og selger.

Hensikten med denne rapporten er å søke å redusere konflikter i etterkant av en eiendomsoverdragelse.

En vesentlig forskjell mellom eierskifterapporten og andre alternativer i markedet, er at den bare kan utføres av fagfolk. Derfor er den trolig den grundigste rapporten i markedet, etter Boligtilstandsrapporten.

Eierskifterapporten er ett verktøy spesielt beregnet for bruk ved omsetning av boligeiendommer.

Priser for eierskifterapport:

Leiligheter under 100 m2 kr. 12 000,-
Leilighet over 100 m2 kr. 14 000,-
Enebolig/rekkehus under 200m2 kr. 16 000,-
Enebolig/rekkehus over 200 m2 kr. 18 000,-

Tillegg for ekstra våtrom kr. 1000,-

Tillegg for ekstra boenhet/utleiedel kr. 1 500,-