Hjem / Tjenester / Tilstandsrapport

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport, også kaldt boligtilstandsrapport, er en grundig tilstandsrapport basert på Norsk Standard NS 3600.

Hensikten med tilstandsrapporten er å få en god oversikt over bygningens- eller bygningsdelens tekniske tilstand, og søke å avdekke feil og mangler.

En god dokumentasjon på bygningens- eller bygningsdelens tekniske tilstand, er ett godt verktøy for flere situasjoner.

Ved omsetning av eiendommen, vil tilstandsrapporten gi informasjon som vil kunne forhindre etterfølgende konflikter mellom kjøper og selger.

En tilstandsrapport kan også være ett godt utgangspunkt for å kunne utarbeide en fornuftig vedlikeholdsplan for ett bygg. Dette vil være god økonomi ved at en bruker penger på de rette tiltakene på de rette stedene – dette gir også forutberegnelighet.

Priser for tilstandsrapport:

Leiligheter under 100 m2 kr. 12 000,-
Leilighet over 100 m2 kr. 14 000,-
Enebolig/rekkehus under 200 m2 kr. 16 000,-
Enebolig/rekkehus over 200 m2 kr. 18 000,-

Tillegg for ekstra våtrom kr. 1000,-

Tillegg for ekstra boenhet/utleiedel kr. 1 500,-